Тестване: Мобилни устройства


320 x 480(iPhone)

480 x 640(малък таблет)

768 x 1024(iPad - Portrait)

Нагоре